Czy Cryptiony obsługuje Binance Tax Reporting Tool API?

Tak, Binance Tax Reporting Tool API jest obsługiwane w Cryptiony. Klucze API do Binance Tax Reporting Tool API można dodać w ten sam sposób jak regularne klucze API: Jak dodać integrację przez API z giełdą Binance?

Jakie są równice pomiędzy Binance Tax Reporting Tool API a regularnymi kluczami API Binance?

  1. Klucze Binance Tax Reporting Tool API są zawsze z uprawnieniami tylko do odczytu – regularne klucze API należy skonfigurować aby były tylko do odczytu.
  2. Można stworzyć tylko jeden klucz typu Binance Tax Reporting Tool API.

Należy jednak pamiętać, że pomimo nazwy ’Narzędzie do raportowania podatków’ (Tax Reporting Tool), Binance nie udostępnia wszystkich danych niezbędnych do prawidłowego wyliczenia zobowiązań podatkowych. Dane udostępnione przy pomocy tego API to tylko transakcje z rynku spot.

Zakup (lub sprzedaż) kryptowalut dokonanych kartą należy zaimportowac z pliku w sposób opisany w artykule: Jak zaimportować zakup kryptowalut dokonany kartą debetową na Binance do aplikacji Cryptiony?

Konwersje można zaimportować w sposób opisany w artykule: Jak zaimportować ręcznie konwersje z Binance?