Czy jeśli kupiłem plan Starter, ale przekroczyłem liczbę 300 transakcji, to muszę zapłacić pełną cenę za plan Pro?

Przy przejściu z planu Starter na plan Pro na ten sam okres rozliczeniowy nie trzeba płacicić pełnej kwoty za plan Pro. Wystarczy zrobić dopłatę do planu Pro – różnicę w cenie pomiędzy planem Starter a planem Pro. Możlwiość zaktualizowania planu na wyższy dostępna jest w profilu użytkownika w sekcji 'Plan’.