Czy zerowy PIT dla młodych dotyczy kryptowalut?

Zwolnienie z podatku obejmie przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Jednak, nie dotyczy to innych rodzajów dochodów jak na przykład kapitałów pieniężnych. Zatem obrót na kryptowalutach należy wykazać w zeznaniu rocznym.