Jak dodać integrację przez API z giełdą Bitstamp?

 1. Otwórz stronę Access control > API Access – Bitstamp.
 2. Po prawej stronie kliknij New API Key. Jeżeli generujesz pierwszy klucz nie musisz klikać tego przycisku, od razu będzie widoczna strona Generate New API Key.
  Integracja przez API - Bitstamp - krok 1
 3. Następnie wybierz konto, do którego będą przypisane klucze API (domyślnie: Main) oraz wybierz następujące uprawnienia dla klucza API: User transactions oraz Account balance*. Sekcja z uprawnieniami znajduje się one trochę niżej.
  Integracja przez API - Bitstamp - krok 2
 4. Zatwierdź tworzenie nowego klucza API na dole formularza.
 5. W przypadku włączonej weryfikacji dwustopniowej potwierdź tworzenie klucza kodem jednorazowym.
 6. Wklej w formularzu aplikacji Cryptiony uzyskany klucz publiczny (Key).
 7. Wklej w formularzu aplikacji Cryptiony uzyskany klucz prywatny (Secret) (jak na zrzucie ekranu).
  Integracja przez API - Bitstamp - krok 3
 8. Wymagana jest aktywacja klucza Bistamp poprzez kliknięcie przycisku Activate, a następnie kliknięcie linka aktywującego klucz otrzymanego na adres e-mail.
 9. Potwierdzeniem aktywacji klucza Bitstamp jest brak widocznego przycisku Activate oraz widoczny przycisk Deactivate.
  Integracja przez API - Bitstamp - krok 4
 10. User ID Bitstamp-a jest widoczne na stronie zmiany hasła.
  Integracja przez API - Bitstamp - User ID

  * – Uprawnienie 'Account balance’ jest opcjonalne. Wkrótce dodamy możliwość śledzenia portfolio w Cryptiony, jeśli dodasz to uprawnienie już teraz nie będzie potrzeby aktualizacji uprawnień w przyszłości.
Integracja przez API z Bitstamp w aplikacji Cryptiony