Jak dodać integrację przez API z giełdą GateIO?

 1. Otwórz stronę API Key Management.
 2. Kliknij przycisk Create API Key.
 3. W polu API Key Remark możesz opcjonalnie podać nazwę identyfikującą klucz np. Cryptiony – integracja.
 4. W sekcji IP Premissions, wybierz Later. Adresy IP naszych serwerów się ciągle zmioeniają, nie powinieneś przypisywać żadnego z nich do klucza API.
 5. W sekcji API Key Type, wybierz API v4 Key, domyślna.
 6. W sekcji Account Type, wybierz Classic Account, domyślna.
 7. W sekcji Permissions, włącz Spot/Margin Trade i wybierz Read Only
  Integracja przez API GateIO
 8. Kliknij przycisk Submit.
 9. Przeczytaj oraz zaakceptuj Risk Reminder.
 10. Wypełnij Security Verification. Prawdopodobnie zostaniesz poproszony o podanie hasła „fund” oraz kodu 2FA.
 11. Po potwierdzeniu tożsamości, zobaczysz stronę z kluczem publicznym (Key) oraz prywatnym (Secret).
  Integracja przez API GateIO - krok 2
 12. Wklej w formularzu powyżej uzyskany klucz publiczny (Key).
 13. Wklej w formularzu powyżej uzyskany klucz prywatny (Secret).

Integracja z giełdą Gate.io za pomocą API dotyczy tylko handlu Spot, niestety tylko takie informacje są za pomocą API udostępniane. Pozostałe typy należy zaimportować za pomocą plików.