Jak dodać integrację przez API z giełdą Zonda?

  1. Otwórz stronę Ustawienia API – Zonda.
  2. Z lewego menu bocznego wybierz przycisk + Dodaj nowy klucz.
  3. Następnie wybierz następujące uprawnienia dla klucza API: Historia oraz Pobieranie listy portfeli*.
  4. Zatwierdź tworzenie nowego klucza przyciskiem Utwórz.
  5. W przypadku włączonej weryfikacji dwustopniowej potwierdź tworzenie klucza kodem jednorazowym.
  6. Uzyskany klucz publiczny oraz klucz prywatny podaj w aplikacji Cryptiony w zakładce 'Import transakcji’: https://app.cryptiony.com/integrations/add/exchange/ZONDA.

    * – Uprawnienie pobierania opcji portfeli jest opcjonalne. Wkrótce dodamy możliwość śledzenia portfolio w Cryptiony, jeśli dodasz to uprawnienie już teraz nie będzie potrzeby aktualizacji uprawnień w przyszłości.