Jak wypełnić PIT-38 na podatki.gov.pl na podstawie raportu Cryptiony?

 1. Po wejściu na stronę podatki.gov.pl na podstronę Twój e-PIT należy się zalogować.
  podatki.gov.pl Twój e-PIT
 2. Następnie należy wybrać 'Twój e-PIT’ jak na zrzucie ekranu poniżej:
  podatki.gov.pl Twój e-PIT (2)
 3. Następnie należy wybrać zakładkę ’Bieżącę dokumenty’ oraz przejść do sekcji ’Twój e-PIT-38 za rok 20xx’, oraz wybrać 'Złóż PIT-38′.
 4. Aby wprowadzić rozliczenie z obrotu na kryptowalutach, w sekcji ’Inne przychody, w tym uzyskane za granicą oraz odpłatne zbycie walut wirtualnych art. 30B ust. 1A ustawy’ należy kliknąć przycisk ’dodaj przychód’.
  PIT-38 dodaj przychód z kryptowalut
 5. Następnie należy wypełnić pola 34-36 na podstawie przygotowanego zestawienia z aplikacji Cryptiony. Na stronie podatki.gov.pl pola 37 i 38 zostaną obliczone automatycznie.
  Raport Cryptiony a PIT-38
 6. Zmiany należy zatwierdzić i wysłać PIT klikając ’Akceptuj i wyślij PIT’.
 7. Potwierdzenie złożenia zeznania stanowi Urzędowe Poświadczenie Odbioru.