Jak zaimportować historię konwersji z Binance do aplikacji Cryptiony?

  1. Otwórz stronę Historia Konwersji (ang. Convert History) – Binance.
  2. W prawym górnym rogu naciśnij przycisk Eksportuj (ang. Export).
    Jak zaimportować historię konwersji z Binance
  3. Zaimportuj pobrany plik z serwisu Binance.