Jak zaimportować historię przelewów SWIFT z automatyczną konwersją BUSD/USD z Binance?

  1. Otwórz stronę Historia transakcji (ang. Transaction History) – Binance.
  2. Wybierz odpowiedni typ operacji Wpłata (ang. Deposit) lub Wypłata (ang. Withdraw).

    Import przelewów SWIFT - konwersje BUSD/USD

  3. Kliknij z prawej strony Eksportuj Historię Wpłat (ang. Export Deposit History) / Eksportuj Historię Wypłat (ang. Export Withdraw History)
  4. Następnie w otwartym oknie wybierz odpowiedni zakres dat oraz naciśnij przycisk Eksportuj (ang. Export).

    Import przelewów SWIFT - konwersje BUSD/USD - import z Binance

  5. Zaimportuj pobrany plik z serwisu Binance w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/exchange/BINANCE/file.