Jak zaimportować historię transakcji P2P z Binance?

  1. Otwórz stronę Historia zleceń P2P (ang. P2P Order History) – Binance, a następnie kliknij Wszystkie zamówienia (ang. All orders).
  2. Wybierz odpowiedni zakres dat, a następnie naciśnij przycisk Wyeksportuj historię zleceń (ang. Export order list).

    Import transakcji P2P Binance

  3. Następnie kliknij przycisk Wyświetl proces eksportu (ang. View the export task) i wybierz z listy wybrany plik do pobrania klikając przycisk Pobierz (ang. Download).

    Import transakcji P2P Binance - rozliczenie kryptowalut

  4. Zaimportuj pobrany plik z serwisu Binance w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/exchange/BINANCE/file