Jak zaimportować historię transakcji spot z Binance do aplikacji Cryptiony?

  1. Otwórz stronę Historia transakcji handlowych (ang. Trade History) – Binance.
  2. Kliknij z prawej strony Eksportuj (ang. Export).
    Import transakcji z handlu Spot
  3. Następnie w otwartym oknie wybierz odpowiedni zakres dat oraz naciśnij przycisk Eksportuj (ang. Export).
    Import transakcji z handlu Spot - import z Binance
  4. Zaimportuj pobrany plik z serwisu Binance w aplikacji Cryptiony: https://app.cryptiony.com/integrations/add/exchange/BINANCE/file

Znacznie wygodniej jest zaimportować transakcje z Binance przez integracje przez API – każda nowa transakcja z Binance pojawi się w aplikacji Crypiony przy następnej synchronizacji.