Jak zaimportować transakcje z Coinbase?

Coinbase generuje raport w preferowanej walucie ustawionej w profilu. Jeżeli masz w preferencjach na Coinbase ustawioną walutę PLN, to Coinbase przeliczy Twoje transakcje do EUR, jednak nie po kursie Narodowego Banku Polskiego. Dodatkowo Coinbase dokona zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku, co spowoduje nieprawidłowe wyliczenie zobowiązań podatkowych (niektóre ceny mogą być widoczne jako 0.00).

Upewnij się, że przed wygenerowaniem raportu masz ustawioną walutę (Local currency): Euro (EUR) w ustawieniach preferencji na Coinbase.

  1. Otwórz stronę Reports – Coinbase.
  2. Kliknij przycisk Generate report.
    Jak pobrać historię transakcji z Coinbase
  3. Pozostaw domyślne filtry tak jak jest to pokazane na zrzucie ekraniu poniżej.
  4. Kliknij przycisk Generate report w sekcji CSV report.
    Jak wygenerować historię transakcji Coinbase
  5. Pobierz wygenerowany raport klikając na przycisk Download.
  6. Poniżej, zaimportuj pobrany plik z serwisu Coinbase.

Wspierane typy transakcji z wyciągu to Buy (Kupno) oraz Sell (Sprzedaż).