Jak dodać integrację przez API z giełdą Kanga?

Integracja z Kanga za pomocą API.

  1. Otwórz stronę Kanga Cash – Podatki.
  2. Kliknij przycisk Generuj w celu wygenerowania unikalnego klucza API do integracji z Cryptiony (klucz ten ma uprawnienia wyłącznie do odczytu historii transakcji).
  3. W aplikacji Cryptiony dodaj integrację przez API z Kanga Exchange: https://app.cryptiony.com/integrations/add/exchange/KANGA
  4. W polu 'Klucz publiczny’ podaj Identyfikator z Kanga.
  5. W polu 'Klucz prywatny’ podaj wygenerowany Secret – key.

    Cryptiony x Kanga - integracja