Kryptowaluty a różnice kursowe

Różnice kursowe nie są brane pod uwagę przy powstawaniu przychodu/kosztów z kryptowalut. Obrót z kryptowalut powinien być przeliczony na złotówki według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego przed zawarciem danej transakcji.

Przewalutowanie przez bank, operatora karty płatniczej lub giełdę kryptowalut według określonego kursu innego niż średni kurs NBP – nie generuje kosztu po stronie podatnika.

Nie ma więc znaczenia po jakim kursie bank, operator karty płatniczej lub giełda kryptowalut dokonała przewalutowania. Przy wyliczaniu zeznania rocznego należy zastosować średni kurs opublikowany przez NBP (z ostatniego dnia roboczego przed zawarciem danej transakcji).