Czy mogę rozliczyć stratę z roku 2018 w roku 2019 z tytułu handlu na kryptowalutach?

Do końca roku 2018 krytpowaluty były rozliczane z tytułu praw majątkowych (lub działalności gospodarczej). Od roku 2019 zmieniły się przepisy dotyczące rozliczania podatku od kryptowalut. Od roku 2019 zaliczane są to kapitałów pieniężnych. Oznacza to, że zmieniło się źródło uzyskania przychodu/dochodu, a strat z różnych źródeł nie można łączyć. Nie będzie zatem możliwe rozliczenie straty z kryptowalut sprzed roku 2018 w latach kolejnych z tytułu handlu na kryptowalutach.

Wciąż jednak można rozliczyć taką stratę w ciągu pięciu kolejnych lat z tytułu praw majątkowych.

Jeśli przed rokiem 2019 dokonany był tylko zakup kryptowalut, to możemy takie transakcje zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w roku 2019 (lub latach kolejnych).