Czy jeśli mam 5 transakcji fiat i 1000 transakcji krypto-krypto to korzystanie z aplikacji jest darmowe?

Tak, do 10 transakcji fiat na rok korzystanie z aplikacji jest zupełnie darmowe. Przy wyborze planu użytkownika nie ma znaczenia liczba transakcji krypto-krypto, brane są pod uwagę tylko transakcje fiat.