Czy aplikacja przygotuje dla mnie PIT-38?

Aplikacja nie przygotuje gotowego formularza PIT-38. Na formularzu PIT-38 rozliczane są również inne kapitały pieniężne (np. akcje).

Aplikacja wygeneruje raport podatkowy w formacie pdf, wartości z raportu wystarczy przepisać do PIT-38 sekcja E. Słownictwo użyte na raporcie jest jak na PIT-38. Pięć wartości z raportu należy przepisać do PIT-38 sekcja E – kolejność wartości w raporcie jest taka sama jak na PIT-38.