Jak dodać integrację przez API z giełdą KuCoin?

 1. Otwórz stronę Zarządzanie API.
 2. Kliknij przycisk Utwórz API.
 3. W polu Nazwa API możesz opcjonalnie podać nazwę identyfikującą klucz np. Cryptiony – integracja
 4. Uzupełnij polę Hasło API. Zapamiętaj wpisane hasło przyda się później.
 5. W sekcji Ograniczenia API pozostaw zaznaczoną tylko opcję Ogólne, nie potrzebujemy innych uprawnień.
 6. W sekcji Ograniczenie IP wybież opcję Nie.
  Integracja przez API - KuCoin - krok 1
 7. Skopiuj zawartość pola Hasło API i wklej w formularzu poniżej w pole Passphrase.
 8. Zatwierdź tworzenie nowego klucza przyciskiem Dalej.
 9. W przypadku włączonej weryfikacji dwustopniowej potwierdź tworzenie klucza kodem jednorazowym i/lub hasłem handlowym.
 10. Kucoin wyśle Ci e-mail-a, w którym poprosi o potwierdzenie aktywacji klucza.
 11. Po potwierdzeniu, kliknięciu przycisku Activate API z e-maila, pojawi się strona z kluczem publicznym (Klucz) oraz kluczem prywatnym (Tajne).
  Integracja przez API - KuCoin - krok 2
 12. Wklej w formularzu poniżej uzyskany klucz publiczny (Klucz).
 13. Wklej w formularzu poniżej uzyskany klucz prywatny (Tajne).

Integracja z giełdą Kucoin za pomocą API dotyczy tylko handlu Spot, niestety tylko takie informacje są za pomocą API udostępniane. Pozostałe typy należy zaimportować za pomocą plików wyeksportowanych na stronie Kucoin: