Dlaczego na raporcie podatkowym widzę takie duże kwoty w polach przychód oraz koszty uzyskania przychodu?

Dlaczego na raporcie podatkowym widzę takie duże kwoty w polach przychód oraz koszty uzyskania przychodu? Wpłaciłem na giełdę 5 000zł, a na raporcie widzę kwoty ponad 100 000zł. Czym to jest spowodowane?

Wysokość zobowiązań podatkowych nie wylicza się na podstawie kwot wpłaconych i wypłaconych z/na giełdę. Jeżeli wielokrotnie dokonywało się transakcji kupna i sprzedaży, to wartość wielokrotnie większa od wpłaconej kwoty nie powinna dziwić. W przychodzie oraz kosztach uzyskania przychodu sumuje się wszystkie zawarte transakcje fiat.