Jak zaimportować historię konwersji z KuCoin do aplikacji Cryptiony?

  1. Otwórz stronę Historia Obrotu Na Rynku Spot – Konwertuj (ang. Spot Trade History – Covert) – KuCoin.
  2. Kliknij przycisk Eksportuj do CSV (ang. Export to CSV).
    Jak zaimportować historię konwersji z KuCoin - krok 1
  3. Wybierz wszystkie parametry i klikniej Potwierdź (ang. Confirm).
    Jak zaimportować historię konwersji z KuCoin - krok 2
  4. Plik zawierający dane będzie dostępny na stronnie Pobierz CSV (ang. Download CSV) – KuCoin.
  5. Pobrany plik będzie w formie archiwum zip, wypakuj go w dowole miejsce a swoim komputerze.
  6. Zaimportuj wypakowany plik.