Jak zaimportować transakcje ręcznie z Revolut na podstawie wyciągu pdf?

 1. W zakładce 'Import transakcji’ naciśnij przycisk 'Importuj transakcje’, a następnie wybierz giełdę 'Revolut’ (https://app.cryptiony.com/integrations/add/exchange/REVOLUT).
 2. Wybierz zakładkę 'Dodaj ręcznie’.
 3. Uzupełnij pola analogicznie do przedstawionych poniżej zrzutów ekranu.
  Przykład dla kupna kryptowaluty za PLN:
  Import transakcji Revolut (kupno)
  Wyciąg Revolut:
  Import transakcji Revolut (sprzedaż)

  Przykład dla sprzedaży kryptowaluty w EUR:
  Import transakcji Revolut (kupno)
  Wyciąg Revolut:
  Import transakcji Revolut (wyciąg - sprzedaż)