Jak wprowadzić w aplikacji koszty uzyskania przychodu z lat poprzednich?

Nierozliczone koszty uzyskania przychodu z lat poprzednich można wprowadzić w aplikacji w sekcji 'Podatki’ > 'Deklaracja historii podatkowej’.

Deklaracja historii podatkowej