Jak dodać integrację przez API z giełdą Kraken?

 1. Otwórz stronę Add API key – Kraken.
 2. W polu 'Key description’ wpisz dowolną nazwę klucza pod jaką będzie on wyświetlany na stronie Kraken (np. 'Cryptiony’)
 3. W polu 'Nonce window’ pozostaw domyślną wartość: 0.
 4. W sekcji uprawnień klucza (Key permissions) zaznacz możliwość odczytu transakcji Query Closed Orders & Trades oraz odczytu wpisów ledgera Query ledger entries.

  Jak utworzyć klucze API Kraken

 5. Opcjonalnie: do przydzielonych uprawnień dodaj też odczytywanie stanu portfela – Query Funds*
 6. Potwierdź tworzenie nowego klucza API poprzez kliknięcie na przycisk Generate key.
 7. Wklej w formularzu poniżej uzyskany klucz publiczny (API Key).
 8. Wklej w formularzu poniżej uzyskany klucz prywatny (Private Key) (jak na zrzucie ekranu).

  Integracja przez API Kraken

 9. Zakończ tworzenie nowego klucza API poprzez kliknięcie na przycisk Save. Dopiero po kliknięciu tego przycisku klucz będzie aktywny.

* – Uprawnienie odczytywanie stanu portfela jest opcjonalne. Wkrótce dodamy możliwość śledzenia portfolio w Cryptiony, jeśli dodasz to uprawnienie już teraz, nie będzie potrzeby aktualizacji uprawnień w przyszłości.